Tuyển thành viên Ban nhân sự

Home / Thông Báo / Tuyển thành viên Ban nhân sự

 

Tuyển thành viên Ban nhân sự

Trưởng ban nhân sự

Số lượng: 01 người
Nhiệm kỳ: 2 năm
Mô tả nhiệm vụ:
 • Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
 • Lập kế hoạch giám sát công việc của các thành viên
 • Chăm sóc, động viên thành viên về mặt tinh thần
 • Đề xuất khen thưởng
 • Quản lý danh sác hội viên
 • Tổ chức các lớp đào tạo dành riêng cho thành viên, đề xuất thành viên tham gia các lớp kỹ năng phát triển bản thân dành cho thành viên của hội
 • Tham vấn, đề bạt thành viên hội
 • Tổ chức các event dành riêng cho thành viên và thiện nguyện viên của hội
Yêu cầu riêng:
 • Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực nhân sự
 • Có kỹ năng lãnh đạo
 •  Kỹ năng lập kế hoạch tốt
 •  Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc tốt
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
Phẩm chất cá nhân:
 • Có trách nhiệm
 • Công bằng
 • Minh bạch
 • Nhiệt tình

Phó ban nhân sự

Số lượng: 01 người
Nhiệm kỳ: 2 năm
Mô tả nhiệm vụ:
 • Hỗ trợ trưởng ban trong công tác quản lý
 • Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 
 • Chăm sóc, động viên thành viên về mặt tinh thần
 • Đề xuất khen thưởng.
 • Quản lý danh sác hội viên
 • Tổ chức các lớp đào tạo dành riêng cho thành viên, đề xuất thành viên tham gia các lớp kỹ năng phát triển bản thân dành cho thành viên của hội
 • Tham vấn, đề bạt thành viên hội
 • Tổ chức các event dành riêng cho thành viên và thiện nguyện viên của hội
Kỹ năng cần có:
 •  Kỹ năng lãnh đạo
 • Kỹ năng lập kế hoạch
 • Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Kỹ năng làm việc nhóm
Phẩm chất cá nhân:
 • Có trách nhiệm
 • Công bằng
 • Minh bạch
 • Hòa đồng
 • Nhiệt tình

Thành viên ban nhân sự

Số lượng: 03 người
Nhiệm kỳ: 2 năm
Mô tả nhiệm vụ:
 • Tuyển dụng nhân sự
 • Giám sát công việc của các thành viên
 • Chăm sóc, động viên thành viên về mặt tinh thần
 • Đề xuất khen thưởng
 • Quản lý danh sách hội viên
 • Tổ chức các lớp đào tạo dành cho thành viên, đề xuất thành viên tham gia các lớp
 • kỹ năng phát triển bản thân dành cho thành viên của hội
 • Tham vấn, đề bạt thành viên hội
 • Tổ chức các event dành riêng cho thành viên và thiện nguyện viên của hội
Kỹ năng cần có:
 • Kỹ năng lập kế hoạch
 • Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc
 • Kỹ năng giao tiếp tốt

Phẩm chất cá nhân:

 • Có trách nhiệm
 • Công bằng
 • Minh bạch
 • Nhiệt tình
Vui lòng gửi RESUME và VỊ TRÍ bạn muốn ứng tuyển về email: hr@notlang.org
Deadline:  10/04/2014

THÙ LAO LÀ GIÁ TRỊ BẠN NHẬN THÊM TRONG HÀNH TRANG CUỘC SỐNG:

 • Tham gia công tác xã hội là cơ hội cho bạn nuôi dưỡng tâm hồn mãi mãi xanh tươi và tĩnh lặng, là nơi làm giàu trái tim nhân ái bạn bằng tình yêu thương cuộc sống
 • Mở rộng networking, các bạn sẽ có rất nhiều cơ hội làm quen với rất nhiều nhân tài của hội
 • Được tham gia các lớp xây dựng năng lực do các đối tác tổ chức
 • Được tham gia các lớp đào tạo dành riêng cho ban điều hành hội và các lớp kỹ năng mềm dành cho thành viên hội
 • Có nhiều cơ hội bổ sung kiến thức thực tế
 • Là một phần không thể thiếu nếu bạn dự tính apply chương trình MBA của nước ngoài
 • Đây là môi trường cho bạn tập luyện các kỹ năng mềm như: giao tiếp, quản lý, tổ chức event, xây dựng networking…
 • Được tham gia các event dành riêng cho thành viên Nốt Lặng

CẢM ƠN CHÂN TÌNH CỦA BẠN DÀNH CHO NỐT LẶNG

Leave a Comment

Đóng Góp