Liên Hệ

Home / Liên Hệ

Gửi Đóng góp, Thông tin liên hệ mọi vấn đề

Mọi quyên góp ủng hộ xin gửi về:

Ngân hàng Vietcombank - Hồ Chí Minh, STK: 007 100 211 2905
Ngân Hàng ACB - Hồ Chí Minh, STK: 96 3687 69
Ngân Hàng BIDV - CN Bắc Sài Gòn, STK: 3131 0000 336 015
Tên chủ tài khoản: Phạm Thị Minh Nguyệt – Thủ quỹ Hội từ thiện Nốt Lặng
SĐT: 0906.614.326

Đóng Góp