Chương Trình Chi Tiết Ở Quảng Trạch

Ngày 23.10.2013

 • Gặp, giới thiệu về Hội từ thiện Nốt Lặng, phổ biến quy trình tặng quà
 • Gặp TNV của Quảng Trạch, gửi thư mời
 • Người làm việc: Mai Xuân Hoàng

Ngày 24-25.10.2013

 • Khảo sát địa bàn tặng quà
 • Gửi thư mời đến nhà từng hộ dân
 • Người làm việc: Mai Xuân Hoàng
 • Số lượng TNV địa phương cần: 20 TNV

Ngày 26.10.2013

7h00 – 10h30

 • Nhận 25 tấn hàng từ Ga Đồng Hới (Chưa có lịch trình cụ thể)
 • Phân bổ về Lệ Thủy và Quảng Trạch theo tỉ lệ:
  • Quảng Trạch:
   • 14.5 tấn gạo
   • 700 cái mền
   • 710 thùng mì
   • 3 tấn quần áo
  • Lệ Thủy:
   • 6.2 tấn gạo
   • 300 thùng mì (115 thùng mì lấy từ tàu và 200 thùng mua từ QB)
   • 1 tấn quần áo
 • Người thực hiện: Mai Xuân Hoàng, huyện đoàn Quảng Trạch

1h00 – 1h30

Làm việc với huyện đoàn Quảng Trạch:

 • Giới thiệu về Hội từ thiện Nốt Lặng
 • Giới thiệu về đoàn khối GTVT
 • Giới thiệu về huyện đoàn Quảng Trạch
 • Giới thiệu thành viên trong đoàn
 • Phân công nhiệm vụ từng người
 • Phổ biến quy trình tặng quà

1h30 – 20h00

 • Đội chia quà:
  • Số lượng người: 30 người
  • Đội trưởng: Phạm Thị Ngọc Duyên
  • Chia quần áo cho 700 hộ dân
 • Đội hậu cần:
  • Số lượng người: 5 người
  • Treo bandroll
  • Chuẩn bị bàn tặng quà
  • Chuẩn bị sân khấu, âm thanh…
  • Quảng Trạch: 700 hộ dân
  • Giám sát việc chia quà: Hoàng Thị Hằng

Ngày: 27.10.2013

6h00 – 8h00

 • Tập trung tại địa điểm tặng quà
 • Phổ biến quy trình tặng quà lần 2
 • Chia thành 14 bàn tặng quà để tặng cho 700 hộ dân mỗi bàn tặng quà cần:
  • 01 bản để số tương ứng lớn để bà con thấy
  • 01 tấn gạo
  • 50 cái chăn
  • 50 thùng mì
  • 50 bịch quần áo
  • 02 cái bàn
  • 01 tập brochure giới thiệu về Nốt Lặng
  • 02 thiện nguyện viên
 • Phụ trách: huyện đoàn Quảng Trạch
 • Hỗ trợ: Phạm Thanh Sơn, Hoàng Thị Hằng
 • Số lượng thiện nguyện viên cần: 40 người

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO TỪNG ĐỘI

Đội tiếp tân:

 • Đội trưởng: Hồng Nga
 • Số lượng TNV cần: 10 người
 • Công việc: đón bà con ngay tại cổng, xem thư mời và hướng dẫn bà con về số bàn ứng với số trên giấy mời
 • Yêu cầu:
  • Đóng thùng (bỏ áo vào quần)
  • Tươi cười, lịch sự
  • Nói năng nhẹ nhàng
  • Biết rõ vị trí các bàn tặng quà

Đội tặng quà:

 • Đội trưởng:
 • Số lượng TNV cần: 42 (mỗi bàn có 3 người)
 • Công việc: Tặng quà, kiểm tra thông tin
  • 1 người tặng chăn quần áo
  • 1 người tặng mì và gạo
  • 1 người nhận thư mời, kiểm tra họ tên, mời người dân ký tên
 • Yêu cầu:
  • Nhanh nhẹn
  • Tươi cười
  • Đóng thùng lịch sự (bỏ áo trong quần)

Đội bảo vệ:

 • Đội trưởng:
 • Số lượng cần: 10 người
 • Công việc:
  • Giám sát công việc tặng quà
  • Xử lý những tình huống xấu nhất (tranh chấp, giữ gìn trật tự…)
 • Yêu cầu:
  • Công an hoặc dân phòng

Đội hậu cần:

 • Đội trưởng:
 • Số lượng cần: tùy theo cách chia quà từng bàn khi Mai Hoàng làm việc với bên huyện đoàn để cân nhắc số lượng này
 • Công việc:
  • Bổ sung quà thiếu cho từng bàn
  • Tiếp nước cho các đội đang làm việc
 • Yêu cầu:
  • Có sức khỏe

Đội chụp hình:

 • Đội trưởng: Võ Ngọc Hải
 • Số lượng cần: 2 người
 • Công việc: Chụp hình lại buổi tặng quà
 • Yêu cầu: Có máy chụp hình chuyên nghiệp (DSLR) và biết sử dụng máy

CHƯƠNG TRÌNH TẶNG QUÀ

8h00 – 8h20:

 • Ổn định chổ ngồi cho bà con

8h20 – 8h40:

 • Giới thiệu về chương trình “Hướng về miền Trung lần III”
 • Phát biểu của đại diện đoàn khối GTVT
 • Phát biểu của đại diện Hội từ thiện Nốt Lặng
 • Trao bảng hiệu tượng trưng số quà người dân Quảng Trạch nhận cho đại diện huyện

8h40 – 11h30:

 • Bắt đầu chương trình tặng quà cho 700 hộ dân

11h30 – 12h00:

 • Kết thúc chương trình tặng quà
 • Chụp hình lưu niệm với địa phương
 • Lên xe trở về Đà Nẵng và lên máy bay về Sài Gòn

Điều phối chương trình: Võ Hoàng Vân

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23.10.2013

Người lập chương trình
Hội trưởng

Võ Hoàng Vân

Đóng Góp